EGE ÜNİVERSİTESİ

Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi

Günümüzde artan dünya nüfusunu besleyebilmek için insanoğlunun avcılık ve yetiştirme yoluyla denizlerden ve içsulardan yaptığı hayvansal üretim 170 milyon tonu geçmiştir. Bu üretim yapılırken sürdürülebilirlik, stokların sağlıklı bir şekilde sömürülebilmesi ve aynı ekosistemde yer alan sucul canlılara verilen zararın en aza indirgenmesi gereklidir. Bu nedenle sualtında yapılan bilimsel çalışmalarla, dünyanın büyük bir kısmını oluşturan su kütlesinde hayat bulmuş canlıları araştırmak, tanımak ve yönetmek son derece önemlidir.