Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi

Misyon Vizyon

Merkezimiz araştırma, eğitim, kurs ve toplantılarla denizel çevreyle barışık ve doğaya saygılı bir toplum için farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde araştırma ve uygulama faaliyetleri yürütmektedir.