Çerez Örnek
canlı destek

İç Kontrol

Hassas Görev Belirleme Rehberi ve Formları

Hassas Görev Belirleme Rehberi

Müdür V.

Ek-1

Ek-2

Ek-3

Müdür Yardımcısı

Ek-1

Ek-2

Ek-3

Merkez Sekreteri

Ek-1

Ek-2

Ek-3

Döner Sermaye

Ek-1

Ek-2

Ek-3

Evrak Kayıt-Özel Kalem

Ek-1

Ek-2

Ek-3

Kaptan-Gemi Adamı

Ek-1

Ek-2

Ek-3

Taşınır Kayıt ve Kontrol Görevlisi

Ek-1

Ek-2

Ek-3

Teknik Personel

Ek-1

Ek-2

Ek-3

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ