Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi

Projeler

Merkezimiz kendi kurumsal, ulusal ve uluslararası birçok projeyi başarıyla tamamlamış ve destek olmuştur. Genellikle yapay resifler, balıkçılık teknolojisi, batıklar, sualtı teknolojsi, sporcu fizyolojisi gibi konulardaki çalışmalar farklı alanlarda çalışan bilim insanlarının ortak gayretleriyle tamamlanmıştır. 

2004SAUM001 - Bazı Av Araçlarının Farklı Sualtı Görüntüleme Cihazları Kullanarak Avlanma Özelliklerinin Belirlenmesi

2005SAUM001 - Batık Gemilerdeki Balık Faunasının İncelenmesi

2006SAUM001 - Dip Trol Takımlarından Kaçan Balıkların Yaşama Oranlarının Mevsimsel Değişiminin Belirlenmesi

2007SAUM001 - Ege Denizi'ndeki Pelajik Balık Avcılığı İçin Yüzen Yapay Resif Teknolojisinin Geliştirilmesi

2007SAUM002 - Bodrum Karaada Gemi Batıklarındaki Canlı Yaşam Gelişiminin İncelenmesi

2008SAUM001 - Yapay Resiflerde Bazı Balık Türleri Üzerine Markalama Denemeleri

2008SAUM002 - 40 mm Düğümlü Nominal Baklava Gözlü ve 40 mm Düğümlü Kare Gözlü Polietilen Trol Torbasından Kaçan Balıkların Yaşama Oranlarının Belirlenmesi

2009SAUM002 - Avrupa Komisyonu Düzenlemeleri (EC 1967/2006) Çerçevesinde Dip Trolü Torbalarında Yapılan Ağ Göz Boyutu Değişikliğinin Yaşama Oranlarına Etkisinin Araştırılması

2010SAUM001 - Kalamar (Loligo vulgaris LAMARCK, 1798) Türüne Yönelik Yapay Yumurtlama Alanlarının Oluşturulması ve Akuakültür Denemeleri

2010SAUM002 - Ege Denizi Kıyılarında Yapay Resif Uygulamaları İçin Potansiyel Alanların Tespiti

2010SAUM003 - Lithophaga lithophaga (L., 1758) Üretimi İçin Türe Özgü Yapay Resif Ünitelerinin Tasarlanması ve Uygulanması

2011SAUM002 - Derine Yerleştirilmiş (40 m) Yapay Resfilerde Balık Topluluğunun Mevsimsel Değişimi

2011SAUM003 - Pelajik Parakete Takımlarında C ve J Şekilli İğne Modellerinin Av Verimi ve Kompozisyonu Açısından İncelenmesi

2012SAUM001 - Aletli Dalış Öncesi Yapılan Tüm Vücut Titreşimli Egzersizin Venöz Gaz Kabarcıklarına Etkisi

2012SAUM002 - Farklı Vücut Yağ Oranlarındaki Balıkadamların Azot Narkozu Etkisinde Mental Performanslarının İncelenmesi

2013SAUM002 - Yapay Resif Alanlarında Kullanılacak Akustik İzleme Sistemlerinin Performansının Belirlenmesi

2014SAUM001 - Balık Çocuk

2014SAUM002 - Yapay Resif Alanlarının Yönetiminde Coğrafik Bilgi Sistem Teknolojisinin Kullanımı

2015SAUM001 - Orta ve Güney Ege Denizi'nde Yer Alan Ağ Kafes Sistemlerine Tutunan Alg ve Bazı Makro Omurgasızların Belirlenmesi

2016SAUM001 - Uygulamalı Yangınla Mücadele Eğitiminin Denizcilik Eğitimindeki Yeri ve Önemi

2017SAUM001 - Ege Denizi Kıyılarında Yabancı-İstilacı Balık Türleri ve Balıkçılığa Etkisi

2018SAUM001 - Değişen Ekolojik Koşulların Bafa Gölü Balık Populasyonlarına ve Balıkçılığa Etkisi