Çerez Örnek
canlı destek

Tarihçe

Ege Üniversitesi Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi (SAUM), Ege Üniversitesi Senatosu'nun 5.12.1995 gün ve 7/13 sayılı kararı ve Yüksek Öğretim Kurulu'nun 1.4.1992 tarihli onayı ile Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği'nin ek 1'inci maddesi uyarınca Ege Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak kurulmuştur. Deniz ve içsularda her türlü araştırma ve uygulama faaliyetlerini gerçekleştirmenin yanında çeşitli konularda sportif, ticari ve akademik kurslar düzenlemektedir. Bünyesinde 10 m boy 121 kW motor gücüne sahip eğitim teknesi (EGEDERİN), Scuba dalış donanımları ve sualtı çalışmalarında kullanılan çeşitli cihazlar barındırmaktadır. 

Merkezimiz deniz ve içsularda her türlü araştırma ve benzer konularda kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır. Türkiye içsuları (göl, gölet, akarsular) ve denizlerde gerçekleştirilecek canlı-cansız su kaynaklarının kullanımı, iyileştirilmesi, kirlilik sorunlarına yönelik araştırma ve uygulamalar yapar, organize eder ve öneriler getirir. İçsu ve denizlerle ilgili her türlü biyolojik araştırmaları yapar. Yaşayan organizmaların envanterlerinin çıkarılması, bunların kullanımı, ekonomik içerikli ürünlerin iyileştirilmesi ve zenginleştirilmesi, yapay yetiştiricilik ile ilgili konularda araştırma ve uygulamalar yapar. İçsu ve denizlerde her türlü jeolojik, sedimantolojik araştırmaları planlar, bu konuda çalışan kurum ve kuruluşlara yardım eder. İçsu ve denizlerde fiziksel ve kimyasal oşinografik araştırmalar planlar, bu konuda çalışan kurum ve kuruluşlara yardım eder. İçsu ve denizlerde her türlü arkeolojik araştırmaya planlar, sualtında bulunan kültür varlıklarının bilime ve insanlığa kazandırılması hususunda aktif görev alarak bu konuda çalışan kurum ve kuruluşlara yardım eder. Sualtı milli park ve koruma alanlarının tespitinde görev alır. Bu konuda çalışan kurum ve kuruluşlara yardım eder. Özellikle yapay resif uygulamaları konusunda uzman ekibiyle onlarca proje yürütülmüş, danışmanlık ve proje hazırlama-izleme hizmeti verilmiştir. İçsu ve denizlerin kullanım, yönetim ve diğer sorunlarına ışık tutacak araştırmalar yapar ve öneriler getirir. Bu araştırmalar ve uygulamalarda gerekli olabilecek dalışlar için her an bir balıkadam ekibini göreve hazır tutar. Merkezimiz elinde bulundurduğu envanteriyle birçok ulusal projeye destek vermiştir. Diğer ulusal ve yabancı kurum ve kuruluşlar ve amacına uygun konularda işbirlgi yapar. Ege Üniversitesi öğretim üyesi ve görevlilerine, öğrencilerine ve halka sualtını tanıtıcı konferans, seminer, panel vb. organize eder. 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ